Hộp đựng note

Giá từ 180.000 đ

Mã sản phẩm: BOX_NOTE

Hộp đựng note 12x12x4cm, bìa carton bọc hình, cắt cạnh trước hoặc cạnh bên 2cm ngang. Bao gồm giấy note bên trong.

Thiết kế tại đây