Khung hình Love 6 (PF_TE6_02)

Giá từ 439.000 đ
Khung hình treo tường 5 hình kèm đồng hồ bằng nhựa màu trắng.

Giá đã bao gồm tiền in và gắn 4 ảnh vào khung. Bạn chỉ cần gửi 4 file hình yêu thích đến Artclick và nhận khung đã gắn hình hoàn chỉnh sau 2 ngày.