Khung hình nhựa 4 hình để bàn (PF-TE4-03)

Giá từ 275.000 đ

Khung hình để bàn bằng nhựa trắng với 4 khung hình.

Giá đã bao gồm tiền in hình và gắn vào khung. Nhận khung 2 ngày sau khi gửi file ảnh.