Love Note LN01

Giá từ 220.000 đ

Mã sản phẩm: LN01

Set Love Note LN01 bao gồm:
- 1 Hộp Zig Zag
- 1 cuốn sổ tay mini 52 tuần in hình của chính bạn