Set hộp ảnh rời

Giá từ 313.500 đ
Set hộp ảnh rời bao gồm:
- 1 hộp nắp liền bọc ảnh đựng ảnh rời cao cấp + thắt nơ
- 30 ảnh size 15x21cm