Set Photobook Baby (BB-3-01)

Giá từ 1.453.320 đ

Set Photobook BB-3-01 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 25x25cm - 20 trang - giấy C.300 - Bìa cứng bọc hình)
- Photobook Mở phẳng (size: 15x15cm - 20 trang - giấy C.300 - Bìa cứng bọc hình)
- Hộp da 2 lớp gắn hình bọc canvas trên nắp (PK-07)

Phụ kiện
PK-07