Set Photobook Baby (BB-6-01)

Giá từ 1.534.500 đ

Set Photobook BB-6-01 bao gồm:
- 6 cuốn Mini Photobook Mở phẳng (size: 12x12cm - 20 trang - giấy Lustre (260) - Bìa cứng bọc vải cao cấp)