Set Photobook Baby (BB-8-01)

Giá từ 3.175.850 đ

Set Photobook BB-8-01 bao gồm:
- 6 cuốn Mini Photobook Mở phẳng size: 12x12cm - 20 trang - Giấy Lustre (190) - Bìa cứng bọc hình
- Photobook Tạp chí size: 30x40cm - 20 trang giấy Lustre (190) - bìa cứng bọc hình
- Hộp nắp liền bọc canvas in hình
- Phụ kiện trên hộp: PK-07 Thẻ hình in trên canvas.

Kích thước (cm)
Phụ kiện
PK-07