Set Photobook MM-01

Giá từ 2.340.200 đ

Set Photobook MM-01 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (kích thước 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng bọc da cao cấp (EU1-04 Nâu đỏ) - Bìa H02 gáy vải nỉ VNN-001). Bạn có thể thay đổi các thông số này trong bước đặt hàng.
- Phụ kiện cho photobook: PK-10 Trang trí cạnh nhỏ

- Hộp nắp liền bọc da cột nơ (Size: 302x305x22) - mẫu da ML-8 Nâu ca cao
- Bên trong hộp lót vải nỉ cao cấp: VNN-001
- Phụ kiện cho hộp: PK-04 - Thẻ da khắc tên laser 6x9
- Ép kim: 50000

Phụ kiện
PK-04
PK-10
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ