Set Photobook PC-H01

Giá từ Liên hệ

Set Photobook PC-H01 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Mộc ngà 210 - Bìa cứng bọc hình). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa cứng H01 (gáy vải nhúm).

Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ