Set Photobook PC-H02

Giá từ 2.123.250 đ

Set Photobook PC-H02 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa cứng H02 (gáy vải nỉ).
- Áo bọc da cao cấp (mẫu da EU1-04 Nâu đỏ)
- In chữ size lớn
- Phụ kiện PK-10: Thẻ kim loại trang trí cạnh nhỏ

Phụ kiện
PK-10
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ