Set Photobook PC-H03

Giá từ Liên hệ

Set Photobook PC-H03 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng bọc hình). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa H03 (gáy vải Savana).
- Áo bọc canvas cao cấp (mẫu canvas trắng in hình)

Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ