Set Photobook PC-H04

Giá từ 1.626.900 đ

Set Photobook PC-H04 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy C300 - Bìa cứng). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa H04 (Bìa Mika 30x30).
- Áo bọc cao cấp (mẫu EU3-01 trắng)

Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ