Set Photobook PC-L02

Giá từ 2.040.050 đ

Set Photobook PC-L02 bao gồm:
- Photobook Tạp chí (size: 35x25cm - 30 trang - giấy Mộc ngà 160 - Bìa cứng). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa cứng bọc da thật cao cấp (mẫu da DT1-02 Da nâu).
- Phụ kiện PK-08: Khung hình bọc da có gắn phụ kiện 13x18cm

Phụ kiện
PK-08
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ