Set Photobook PC-L03

Giá từ 2.760.150 đ

Set Photobook PC-L03 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa cứng bọc da thật cao cấp (mẫu da DT1-01 Da đen).
- Phụ kiện PK-04: Thẻ da khắc tên laser 6x9cm

Phụ kiện
PK-04
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ