Set Photobook PC-T01

Giá từ 1.202.850 đ

Set Photobook PC-T01 bao gồm:
- Photobook Tạp chí (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Áo bọc vải cao cấp (mẫu vải - CM3 silk xám bạc)
- Phụ kiện PK-06: Khoét 1 lỗ đơn giản

Phụ kiện
PK-06
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ