Set Photobook PC-T04

Giá từ 1.876.300 đ

Set Photobook PC-T04 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 42x30cm - 30 trang - giấy Mộc ngà 210 - Bìa cứng). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Áo bọc vải cao cấp (mẫu vải: VNN-007 silk xám bạc)
- Phụ kiện PK-04: Thẻ da khắc tên laser 6x9

Phụ kiện
PK-04
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ