Set Photobook PC-T1

Giá từ 1.973.950 đ

Set Photobook PC-T1 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Raster 200 - Bìa cứng). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Áo bọc cao cấp (mẫu CM1 - Trắng ánh bạc, in chữ size lớn)

Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ