Set Photobook WD17-04

Giá từ Liên hệ

Set Signature Wedding (17-04) bao gồm:
1. Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Luster 260 - bìa cứng bọc hình)

2. Mini Album Tạp chí (size: 12x12cm - 30 trang - giấy Luster 260 - bìa cứng bọc hình)

3. Hộp nắp liền bọc da EU1-01 Canvas beige (Size: 302x305x24) + Phụ kiện: thẻ in hình canvas 10x15

4. Lịch bàn đế da (Size:14x14cm - 13 tờ 1 mặt - giấy c300)

5. Khung 3 ảnh bọc da 15x21

6. Bìa đựng đĩa CD 15x15 dạng khung hình

Phụ kiện
PK-07
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ