Set Photobook WD17-05

Giá từ Liên hệ

Set Signature Wedding (17-05) bao gồm:

1. Photobook Mở phẳng (size: 25x20cm - 30 trang - giấy Mộc ngà 210 - bìa cứng bọc hình)

2. Hộp nắp liền bọc da VNN-005 Xanh lá (Size: 252x205x16) + Phụ kiện: thẻ da

3. Lịch bàn đế da (Size:20x20cm - 13 tờ 1 mặt - giấy c300)

Phụ kiện
PK-07