Set Photobook WD17-06

Giá từ Liên hệ

Set Photobook WD17-06 bao gồm:
1. Photobook Tạp chí (size: 30x25cm - 30 trang - giấy Mộc ngà 160 - bìa cứng bọc da ML-5 Nâu da bò) + In chữ size vừa

2. Hộp nắp liền set 2 cuốn bọc da ML-05 Xanh lá (Size: 302x417x12) + in UV chữ size lớn
- Phụ kiện hộp: PK-05 Thẻ tên da lộn 2 lớp khắc tên và kèm trang trí bằng đồng

3. Mini album Tạp chí (size: 10x13cm - 30 trang - giấy Mộc ngà 160 - bìa cứng bọc da ML-5 Nâu da bò)

Phụ kiện
PK-05