Set Photobook WD17-09

Giá từ 2.959.100 đ

Set Photobook WD17-09 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Raster (200) - Bìa cứng bọc hình)
- Hộp nắp liền Pre-04 vải silk nhúng. Màu vải: RB-C476
- Khung hình 3 ảnh bọc da (size: 15x21cm)
- 10 hình lẻ có khung
- Hộp đựng hình lẻ bọc vải cùng màu hộp lớn.
- Phụ kiện: PK-16 Thẻ đồng khắc tên laser.

Kích thước (cm)
Phụ kiện
PK-16