Set Photobook MM-07

Giá từ Liên hệ

Set Photobook MM-07 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (kích thước 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng bọc hình). Bạn có thể thay đổi các thông số này trong bước đặt hàng.

- Hộp nắp liền bọc vải silk nhúng xanh ngọc RB-C474.
- Phụ kiện cho hộp: PK-16 Thẻ tên bằng đồng khắc laser 6x10

Kích thước (cm)
Phụ kiện
PK-16
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ