Set Photobook MM-09

Giá từ Liên hệ

Set Photobook MM-09 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 260 - Bìa cứng bọc hình). Bạn có thể thay đổi kích thước, số trang và loại giấy khi đặt hàng.
- Hộp nắp liền bọc vải silk nhúng đỏ RB-C5203
- Phụ kiện hộp: PK-16 Thẻ tên bằng đồng (size: 6x10)

Phụ kiện
PK-16
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ