Set Photobook PC-V01

Giá từ 1.778.850 đ

Set Photobook PC-V01 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng bọc da nhân tạo). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa cứng bọc da cao cấp (mẫu da ML-5 Nâu da bò).
- Phụ kiện PK-03: Khắc tên laser trực tiếp lên bìa

Phụ kiện
PK-03
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ