Set Photobook PC-V02

Giá từ 1.810.850 đ

Set Photobook PC-V02 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Felix Lustre 190 - Bìa cứng bọc da nhân tạo). Bạn vẫn có thể thay đổi số trang, loại giấy tại bước đặt hàng.
- Bìa cứng bọc da cao cấp (mẫu da VN5013-35 Kem).
- Phụ kiện PK-04: Thẻ da khắc tên laser (6x9cm)

Phụ kiện
PK-04
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ