Set Photobook Baby (BB-3-02)

Giá từ 1.237.500 đ

Set Photobook BB-3-02 bao gồm:
- Photobook Mở phẳng (size: 25x25cm - 20 trang - giấy Lustre (260) - Bìa cứng bọc hình)
- 30 ảnh lẻ (size: 10x15cm)
- Hộp nắp liền đựng ảnh lẻ

Kích thước (cm)
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ