Set Photobook WD17-02

Giá từ Liên hệ

Set Signature Wedding (17-01) bao gồm:

1. Photobook Tạp chí (size: 30x30cm - 30 trang - giấy Lustre 190 - bìa cứng)
- Bìa bọc da cao cấp (mẫu da: EU3-01 Trắng, Khoét lỗ 1 lỗ đơn giãn)

2. Mini Album Tạp chí (size: 12x12cm - 30 trang - giấy Lustre 190 - bìa cứng)
- Bìa bọc da cao cấp (mẫu da: EU3-01 Trắng)

3. Hộp nắp liền nam châm bọc da VNN-003 (Size: 302x317x12)

4. Lịch bàn đế da (Size:14x14cm - 13 tờ 1 mặt - giấy c300

5. - Khung ảnh đững đĩa CD 15x15