Set Photobook WD17-03

Giá từ Liên hệ

Set Signature Wedding (17-03) bao gồm:
1. Photobook Tạp chí (size: 30x30cm - 30 trang - giấy C.200 - bìa cứng)
- Bìa bọc da cao cấp (mẫu da: EU3-01 Trắng, Khoét lỗ 1 lỗ đơn giãn)

2. Mini Album Tạp chí (size: 12x12cm - 30 trang - giấy C.200 - bìa cứng bọc hình)

3. Hộp nắp liền bọc da CK302 Nâu da bò (Size: 302x317x12) + Phụ kiện PK-16: thẻ đồng khắc tên 6x10

4. Lịch bàn đế da (Size:14x14cm - 13 tờ 1 mặt - giấy c300)

Phụ kiện
PK-16
Giá tùy biến: {{customizePrice.total}}đ